ALLflex tilbyder bølgebrydere som beskyttelse af den indre havn. Og modsat et fast moleanlæg, indgår bølgebryderen som en naturlig del af havnen; både visuelt og funktionelt:

Bølgebryderen har samme visuelle udtryk, og fungerer ganske som en flydebro – og lystbådene kan også lægge til på indersiden. Desuden kan der monteres både flydebroer og sidepontoner på indersiden af bølgebryderen for at øge havnens kapacitet.

Samtidig kan bølgebryderen konstrueres, så f.eks. en færge eller turbåd kan lægge til på ydersiden. Alt i alt kommer bølgebryderen til at indgå som en mere integreret og praktisk anvendelig del af havnen, end tilfældet er med en estakade eller stenmole.

Desuden tager installationen af bølgebryderen kun en brøkdel af tiden i forhold til et moleanlæg. Dette skyldes, at bølgebryderen produceres i moduler på fabrikken, hvorefter modulerne forankres i havnen.

Ganske som flydebroerne er en ALLflex bølgebryder fremstillet af en underkonstruktion i HDPE (High Density Polyethylen), forstærket med varmgalvaniseret stål. Dækket beklædes efter ønske – typisk med den samme ECO-plank, som anvendes på flydebroerne.