Ligesom havnens broer, tegner, producerer og leverer vi havnens gang- og opholdsarealer, så disse kommer til at hænge sammen med den øvrige konstruktion. Disse arealer konstrueres sædvanligvis i genanvendt plast – både underkonstruktionens lægter og andre profiler, samt dækket som typisk beklædes med ECO-plank.
Konstruktionen er skridsikker og komfortabel at færdes på, har en ekstrem lang levetid, og er praktisk talt vedligeholdelsesfri. Alger og mos kan ikke fæste rod, og mågeklatter angriber heller ikke materialet. Den genanvendte plast er helt fri for splinter og vil aldrig rådne.
Både funktionelt og designmæssigt kan vi få gang- og opholdsarealerne til at ’hænge sammen’ med faste såvel som flydebroer. På denne måde får havnen en bedre sammenhængskraft.